خلاصه تاریخ مشروطه ایران- بخش دوم

در این قسمت کسروی ماجرای توطئه آخوندها علیه وزیر تجددخواه ناصرالدین شاه را شرح میدهد و چگونگی برکناری او را توضیح میدهد.

او در ادامه به سفر سید جمال الدین اسدآبادی به ایران و اخراجش از ایران نیز به تفصیل بحث می کند.

بیشتر بخوانید