شلیک بی وقفه نیروهای سرکوبگر سپاە قدس و حشد الشعبی به سوی قیام کنندگان شیعه عراق

ناصریه، حمله تروریست‌های حشد الشعبی و سپاه قدس بە تظاهر کنندگان: سماوه (مثنی) عراق. شلیک نیروهای سرکوبگر سپاە قدس و حشد الشعبی بسوی قیام کنندگان: شھر ناصریە عراق توسط مردم آزاد شدە. پس از سرکوب شدید توسط حشد الشعبی و

بیشتر بخوانید