مرگ بر جمهوری اسلامی!

یکی از کارهایی که «نظام» با زیرکی در اعتراضات انجام میدهد، مهندسی کردن خشم مردم است. یعنی مثلا وقتی میبینند مردم بسیار خشمگین هستند، ترجیح میدهند از «رییسی» قصاب در نقش کیسه بوکس و محافظ اصل نظام استفاده شود. رییسی

بیشتر بخوانید