مجتهدی که سوپر من بود برای خودش

ین داستان را کلمه به کلمه از کتاب ” داستان های مردان خدا” چاپ حوزه علمیه قم برایتان آورده ام و از خودم چیزی به آن اضافه یا کم نکرده ام. قضاوت با شما:

بیشتر بخوانید