چکیده ۶۰ سال حاکمیت کمونیسم در کوبا، میگل دیاز-کنل رئیس جمهور جدید کوبا شد

واقعا برخی اوقات از یکدندگی افراد علاقمند به گرایش های چپ اعم از سوسیال دمکرات ، کمونیست و سوسیالیست و…. متعجبم. اگر تاریخ کشورهای چپگرا را مطالعه کنید و یا شاهد وضعیت اندک کشور هایی که هنوز به چپ وفادارند،

بیشتر بخوانید