عواقب سکوت در برابر جنایات رژیم در سوریه و اوکراین

زمانی که عوامل جنایتکار رژیم در سوریه مردم بی گناه را قتل عام میکردند و بمب های بشکه ای بر سر خانه های مردم در شهر و روستا میریختند، ما ایرانیان سکوت کردیم و با مردم بی دفاع و محروم

بیشتر بخوانید