درود بر شیردلان سنندج

امروز یک روز به واقع تاریخی بود. همه ایران سراسر غرق در انقلاب بود. انقلابی علیه حکومت ارتجاعی اسلامی و مبارزه برای پس گرفتن ایران از اشغال تروریستهای شیعی. اگرچه رژیم با قطع اینترنت ما را از همه اتفاقات رخ

بیشتر بخوانید