واکسیناسیون فوری و رایگان برای همه افراد کشور؛ بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

روز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۹۹، به دنبال ممنوعیت ورود واکسن‌های تایید شده توسط سازمان بهداشت جهانی از طرف خامنه‌ای، بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت واکسیناسیون فوری و رایگان برای همه افراد کشور منتشر شد.

بیشتر بخوانید