گران شدن آرد و ماکارونی در ایران؛ سلطان ماکارونی، مرده شور لاشه های جنایتکاران نظام بوده است!

مطلبی کاشانی مالک تک ماکارون چگونه با  گرانفروشی نان در خون خلق می‌کند؟  مطلبی کاشانی مالک  تک ماکارون و شریک و رفیق آقای  پناهیان یادتان است؟ او عضو هیات امنای  آستان قدس رضوی، موسس مجمع خیریه کشور و مدیرعامل خیریه ریحانه است

بیشتر بخوانید