عزرائیل بابای خودش را هم برد

ایوب فالح حسن ربیعی معروف به ابوعزرائیل از شبه نظامیان وابسته به گروه تروریستی سپاه قدس  درعراق به دلیل ابتلا به ویروس چینی سقط شد. این تروریست از نزدیکان کتلت قاسم سلیمانی در عراق بود و در بیشتر عملیات نظامی

بیشتر بخوانید