ریشه های خشونت در حاکمان ایران

بخشی از سفرنامه یوشیدا ماساهارو به ایران در دوره ناصرالدین شاه: حاکم شیراز از شاهزادگان قاجار است. او پسر بزرگتر فتحعلیشاه یعنی عموی ناصرالدین شاه است. وی مردی بسیار جدی و سخت گیر است. شنیدم که هنگامی که این شاهزاده

بیشتر بخوانید

سابقه دیرینه ناکارآمدی طب سنتی در ایران

یوشیدا ماساهارو نخستین فرستاده دولت ژاپن به ایران در دوره قاجار بود که به ایران سفر کرد. پس از سفری که ناصرالدین شاه به اروپا داشت، زمانی که در روسیه توقف کرد، سفیر ژاپن به ملاقاتش آمد و دو طرف

بیشتر بخوانید

خرافات در لابلای سفرنامه جهانگردان

در دوران صفوی و قاجار جهانگردان زیادی عمدتا از انگلیس و فرانسه از ایران دیدن کردند و آموخته های خود را در قالب سفرنامه نوشته و در اختیار دولتهای متبوع خود قرار دادند.  خواندن برخی از نکات سفرنامه آنان جالب

بیشتر بخوانید

برگی از خاطرات حاج سیاح

شیخ گرامی از من خواست که همچنان که مشغول خواندن لاکپشت وار خاطرات حاج سیاح هستم قطعاتی از آن را در اینجا منتشر کنم. باید بگویم که تا حال کتابی به این غم انگیزی و اندوهباری نخوانده ام. یک سوم

بیشتر بخوانید