شمشیر دولبه سلبریتی ها؛ چرا نظام بیشترین وحشت را از ریزش سلبریتی ها دارد؟

اگر بر روی حوادث چند روز اخیر با ذره بین دقت کرده باشد، خواهید دیدکه سه موضوع رژیم را شدیدا ترسانده است؛ یکی پاسخ دادن مردم به سرکوبگران و عبور از گاندی بازی های محکوم به شکست؛ و دیگری اتحاد

بیشتر بخوانید

نفش سعید حجاریان در بازجویی و اعدام افسران ارتش

حجاریان، که به گفته خود پس از دستگیری افسران کودتاچی، مسئولیت مدیریت بازجویی را داشت، گفته است که سه روز مانده به کودتا، چند نفر از افسران خبر کودتا را لو دادند. ما در ستاد مشترک ستاد خنثی سازی تشکیل دادیم و ترکیبی از سپاه و کمیته ستاد مشترک و کمیته بهارستان در این ستاد حضورداشتند و عملیات دستگیریها را هم سپاه عهده دار شد. شب کودتا به آقای ریشهری گفتم که میخواهد کودتا شود.

بیشتر بخوانید

نه آقا سعید، نه، در سرزمینی که تقیه اسلامی اصول دین و حکومتداری میشود، حرف از دروغ نگفتن و داریوش بزرگ اگر یاوه نباشد، اشتباه است!

سعید آقای حجاریان، جانباز اصلاحات در یکی از مصاحبه های جدیدشان فرموده اند که جمله داریوش کبیر در مورد عدم دروغگویی راهگشای ایران امروز است! آقا سعید اصلاحات مثل اینکه یادشان رفته است ایران هخامنشی غیر اسلامی بوده است و

بیشتر بخوانید