با توجه به خطاب قراردادن سرکوبگران جمهوری اسلامی توسط شاهزاده رضاپهلوی؛ چگونه می توان آنها را متحمل هزینه کرد

یکی از فرازهای مهم سخنان شاهزاده رضاپهلوی در کنفرانس خبری خود در روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ خطاب به سرکوبگران رژیم جمهوری تروریستی اسلامی؛ از این قرار بود «روی اسب بازنده شرط نبندید. فکر نکنید که با مامور بودم و معذور

بیشتر بخوانید

ضرورت دخالت سازمان ملل در ایران

اکنون که مشخص شد بخاطر یک اعتراض ساده خامنه ای دستور کشتار مردم بی دفاع ایران را داده و در ظرف کمتر از 3 روز هزاران نفر از کودکان و زنان و جوانان ایران را به خاک و خون کشیده،

بیشتر بخوانید