سروان خلبان ناصر زندی

سروان خلبان ناصر زندی از خلبانان برجسته اف 4 نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود که بعد از انقلاب نیز به کارش ادامه میداد. او نقشی در طراحی قیام پایگاه شاهرخی نداشت و صرفا به خاطر دوستی که با طراحان قیام

بیشتر بخوانید