تجاوز جنسی پدر مسلمان به دختر ۲۰ ساله خود در نروژ به جرم «سبک زندگی غربی»

این مرد 40 ساله، به دلیل عصبانیت از سبک زندگی غیر اسلامی دخترش، در خانه خانوادگی آنها در شهر فردریک اشتاد نروژ به وی تجاوز کرده است.

بیشتر بخوانید