عذاب الیم مدیران در نظامی مانند ج.ا : اجبار به جفنگ گویی
در باب حرفهای اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد ماجرای نطنز

میدانید بهترین راهکار در مورد یک موضع غیر قابل دفاع چیست؟ آن را عوض کنید! ولی این درون نظامهایی مانند ج.ا. ممکن نیست؛ یک مدیر حتی اگر خودش کاملا آگاه باشد که موضع رسمی جفنگ است ناچار است که در

بیشتر بخوانید

تصاویر ماهواره ای از آسیب وارده به سایت نطنز

این تصاویر تایید میکنند که آسیب دقیقا به همان ساختمانی وارد شده که دیروز بر اساس داده های حسگر های حرارتی اعلام شده بود. First sat images from the aftermath of yesterdays explosion at an Iranian nuclear program related site.

بیشتر بخوانید