حمایت ژولیت بینوش، سام اصغری، و یارا شهیدی از آزادیخواهان ایران

اعتراضات مردمی در ایران که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه در اعتراض به گران شدن ناگهانی بنزین در ایران آغاز شد همچنان ادامه دارد اما در روزهای اخیر توانسته توجه رسانه ها و چهره های بین المللی بیشتری را

بیشتر بخوانید