دولت فرانسه به دنبال مقابله با نفوذ «چپ اسلامگرا» (Islamo-leftism) در مراکز آموزش عالی است

فردریک ویدال، وزیر آموزش عالی فرانسه در نظر دارد تا در راستای مقابله با نفوذ «چپ اسلامگرا» در دانشگاه ها از مرکز ملی تحقیقات علمی بخواهد تا وضعیت تمامی پژوهش های آکادمیک را بررسی کند.

بیشتر بخوانید

نگاهی به تاریخ شناخت خشونت مقدس و قتل فجیع ساموئل پاتی- اسماعیل وفا یغمائی (پادکست- ۶۸ دقیقه)

نگاهی به تاریخ شناخت خشونت مقدس و قتل فجیع ساموئل پاتی معلم تاریخ قربانی بنیاد گرائی مذهبی و تلاش برای شناخت بنیادها و ریشه ها.سخنرانی اسماعیل وفا یغمائی در انجمن آتئیستها . 21 اکتبر 2020

بیشتر بخوانید