سال جهش اختلاس و دزدی

فکر نکنید این اختلاس ها و چپاول ها فقط در رده پایین و متوسط این رزیم صورت میگیرد. شما ببینید خامنه ای با وقاحت در سایت خودش شماره حساب داده تا مردم توی این شرایط بدبختی و گرفتاری پول واریز کنند.

بیشتر بخوانید