مجتهدی که زیر عبایش مثل تنور نانوایی داغ بود!

این داستان خنده دار و دروغین را از کتاب داستانهایی از مردان خدا برایتان انتخاب کرده ام. بخوانید تا روحیه تان بالا برود. اما یک توضیح برای خوانندگان جوان که شاید ندانند که در  روزگار قدیم در بیشتر شهرهای سردسیر

بیشتر بخوانید