نامه تکاندهنده یکی از زندانیان آبان ۹۸

ملت ایران ما را تنها نگذارید! ما بی‌گناهیم، ما دشمن نبودیم! – «آب زندان تهران بزرگ غیرقابل شرب است و مملو از بوهای بد و پر از سیلیس که شما نمی‌توانید برای استحمام و مسواک زدن از آن استفاده کنید.»–

بیشتر بخوانید

فقط در جمهوری اسلامی؛ در آشپزخانه مرکزی زندان فشافویه انگشت آشپز غذای زندانیان شد!

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ – سایت اطلس زندان‌های ایران prisonatlas وضعیت آشپزخانه مرکزی زندان تهران بزرگ (فشافویه) را در فاصله مهر ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ بررسی کرده است. روایات شاهدین متعدد وضعیت نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند که می‌تواند به عنوان سهل‌انگاری

بیشتر بخوانید