حمایت زندانیان سیاسی از شاهزاده

نامه سرگشاده جمعی از زندانیان سیاسی در خصوص کمپین #من_وکالت_میدهم این بیانیه حدوداً پنجاه امضاء را بهمراه دارد اما همانطور که انتظار داشتیم دستگاه امنیتی رژیم زود دست بکار شد و ارتباط رو قطع کرد . از اینرو فقط امضای

بیشتر بخوانید