تیراندازی 12 ساعته یک ایرانی در تورنتو

در یک منطقه ایرانی نشین تورنتو، وقتی پلیس از اتومبیلی میخواهد که توقف کند، ناگهان راننده اتومبیل به سمت پلیس تیراندازی و فرار می کند. دقایقی بعد پلیس خانه مظنون را محاصره و همسایه ها را از محل دور می

بیشتر بخوانید