دیدگاه منفی مکرون درباره رژیم چنج

امانوئل مکرون در نشست مونیخ گفت هرگاه کسانی درباره رژیم چنج حرف می زنند من بلافاصله می پرسم چگونه؟ کجا؟ با کدام آلترناتیو؟ ضمن اینکه هرجا رفتیم رژیم چنج کردیم اوضاع بدتر شده! (البته بنظر من مکرون واقعیت را نمیگوید.

بیشتر بخوانید