تولید نفت در جهان از ابتدا تا کنون در یک ویدئو

ویدئوی زیر سهم کشورهای جهان در تولید نفت از ابتدای رواج آن تا پایان سال ۲۰۱۸ را نشان میدهد. چند دقیقه وقت بگذارید و تغییرات در این نمودار در هر مقطع زمانی را با وقایع در کشورها تطبیق دهید. ضمنا

بیشتر بخوانید

اشتباه استراتژیک غرب در نیم قرن اخیر: پذیرش مکانیسمهایی که رفتار تاکتیکی را تحمل و حتی تحمیل میکنند!

چون خوانندگان ممکن است این حرف را از یک شناسه مجازی به اندازه کافی جدی نگیرند من از شخصیتی که الهام بخش این شناسه است شاهد میآورم: یک مصاحبه با فیلد مارشال مونتگومری، فرمانده مهمترین عملیات عصر جدید (باز پس

بیشتر بخوانید

«کودتای سپاه» یک حرف بی معنی است: کودتا برای بدست آوردن قدرت است، نه «چنگ زدن» برای از دست ندادن آن!

در بین رذالتهایی که اصلاح طلبان مرتکب شدند «گفتمان سازی» (بخوانید: جعل مفاهیم) نقش عمده ای داشت، و یکی از آنها خلق لولو خورخوره ای به نام «کودتای سپاه» بود. مفهوم کودتا هم مانند سایر واژگان تفسیر پذیر است، ولی

بیشتر بخوانید

رژیم کی می‌رود؟

من مطالعه دقیق این مقاله را توصیه میکنم، حتی اگر گرایش سیاسی نویسنده اش را نمیپسندید. دلیلش هم این است که تخصص نویسنده در موضوع مقاله است، پس حداقل فایده مطالعه (با دقت و چند باره!) مقاله این است که

بیشتر بخوانید

براندازان تاثیرگذار خامنه ای و ترامپ هستند، ملت ایران استمرار طلب است!

اگر پیام را «نمیگیرید» اشکال از گیرنده خودتان است: شما یک درک اشتباه از مفهوم «سیستم» دارید! اگر ما بخواهیم سیستم یک کشور را اساسی تحلیل کنیم راه درستش این است که ببینیم این دولت-ملت (به مثابه یک موجود زنده)

بیشتر بخوانید

نظر گری کاسپارف در مورد «بازی آمریکا و ایران»

آنچه بین آمریکا و ایران روی میدهد نتیجه پدیده ای است که من در کتاب «زمستان در راه است!» توصیف کرده ام: احساس مصونیت یک استبداد متهاجم که به عبور از یک مرز غیر قابل چشمپوشی می انجامد. بازدارندگی بر

بیشتر بخوانید

بعد از «جمهوری جعلی»، اینک «دموکراسی مجازی» (بخش سوم: دموکراسی یک نسخه برای تصمیم گیری است، نه برای هرزگردی!)

همانطور که در بخش قبلی عنوان شد دموکراسی در اصل یک ایده برای نحوه اداره کشور است. در امورحاکمیتی یک سوال بنیادی به نحو اجتناب ناپذیری پیش میآید: در کشور چه کسی حرف آخر را میزند؟ جواب دموکراسی این است:

بیشتر بخوانید

بعد از «جمهوری جعلی»، اینک «دموکراسی مجازی»! (بخش دوم: مفهوم دموکراسی و کاربرد آن در فضای مجازی)

مشکل از اینجا شروع میشود که منظور از «دموکراسی» واضح نیست. بویژه در بین ایرانیان وقتی گفته میشود «دموکرات» منظور غالبا چیزی نزدیک به «آزاد منش» یا «روادار» است، واین میتواند به شدت گمراه کننده باشد. مفهوم دموکراسی تعریف بلامنازعی

بیشتر بخوانید

بعد از «جمهوری جعلی»، اینک «دموکراسی مجازی»!

در مورد «خیانت روشنفکران» (من ترجیح میدهم آن را حماقت تحصیل کردگان بنامم) در جریاناتی که به پدید آمدن رژیم فعلی انجامیدند بسیار نوشته شده است. ولی در سالهای اخیر ما یک خیانت رذیلانه (و این بار کمابیش آگاهانه) بخشی

بیشتر بخوانید

این درسته! ( مشارکت شهر وندی به شیوه هنگ کنگی)

این ویدئو یک بخش کوتاه از یک رپرتاژ در مورد روشهای «مبارزه مدنی» دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ را نمایش میدهد. در هر حالی که در دانشگاههای ایران هنوز یک عده شعار «پیام ما روشنه: حصر باید بشکنه!» را

بیشتر بخوانید