پیام شاهزاده به مناسبت روز کوروش

بیاییم در بزرگداشت روز کوروش⁧‫ بزرگ ‬⁩، عهد خودمان را با آینده‌ای روشن و کشوری ببندیم که بار دیگر صادرکننده اصول آزادی و حقوق بشر باشد، و نمونه‌ای برای همه جهانیان.

بیشتر بخوانید