یک عکس «خامنه ای» و یک دنیا حرف؛وقتی تبردار بی شرم درخت میکارد!

حکایت وقاحت خامنه ای حکایتی تمام ناشدنی است. فرزندان نسل های سوخته این سرزمین در فردای آزادی ایران از چنگال شیعه سانان ، کتاب ها خواهند نوشت از آنچه که بر سر پدران و مادران خویش گذشت. من هر وقت

بیشتر بخوانید