انقلاب آبان ماه، از فاصله ده هزارپایی

غربی ها یک اصطلاح جالبی دارند که هربار میخواهند به موضوع یا مسئله ای نگاه کلی و جامعی داشته باشند می گویند بیایید آنرا از فاصله ده هزار پایی نگاه کنیم. منظورشان این است که وقتی شما با هواپیما به

بیشتر بخوانید