به دام افتادن یکی دیگر از تبهکاران اجیر شده رژیم

در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ دفتر حزب جمهوری اسلامی با انفجار بمبی قوی ویران شد و تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، و تعدادی از نمایندگان مجلس در میان کشته

بیشتر بخوانید