آقای رضا علیجانی و خانم ملیحه محمدی: دیگه ساکت!

امروز حسن روحانی در آخرین روز دولت دوازدهم اعتراف کرد که خبر بار کردن اسناد ساخت بمب اتمی از تورقوزآباد توسط ماموران اسرائیل درست بوده حالا بخاطر اینکه بفهمید افراد فرومایه ای مثل رضا علیجانی و ملیحه محمدی که شب

بیشتر بخوانید

روس‌ها بیخ گوش اطلاعات سپاه؛ رضا علیجانی

روس‌ها بیخ گوش اطلاعات سپاه؛ قسمت اول روس‌ها بیخ گوش اطلاعات سپاه؛ قسمت دوم روس‌ها بیخ گوش اطلاعات سپاه؛ قسمت سوم روس‌ها بیخ گوش اطلاعات سپاه؛ قسمت پایانی منبع: رادیو فردا

بیشتر بخوانید