مرگ بر فلسطین؛ سیرک اپوزیسیون نماهای ۵۷ تی خارج از کشور هیچ شباهتی به مردم معترض داخل ایران ندارند!

شما نگاه کنید این تماشاگرانی که مرگ بر فلسطین سر میدهند، ساکن مذهبی ترین شهر ایران، یعنی مشهد هستند! جمهوری اسلامی اگر در سال ۸۸ وقتی مردم شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران را سردادند، به حرف مردم

بیشتر بخوانید

کشف حجاب رضاشاهی: علت آن چه بود؟

پشت سیاست کشف حجاب رضاشاه دلایل زیادی نهفته بود، اما اصلی‌ترین دلیل را باید انگیزه‌ی حکومت برای مدرنیزاسیون ایران دانست. رضاشاه و دولتمردان عصر او عزم راسخی در مدرن کردن ایران داشتند و در این زمینه زنان نقش موثری ایفا

بیشتر بخوانید

نگاه مجله اشپیگل به رضا شاه؛ نوسازگر خشن!

ما ایرانی ها از آنجا که تاریخ معاصرمان به حب و بغض شخصی آلوده شده است، منابع زیادی برای شناخت خویش نداریم؛ اما خوشبختانه با جستجو در آرشیو مطبوعات غربی ما میتوانیم تصویری نزدیک به واقعیت از گذشته خویش پیدا

بیشتر بخوانید

و آنچه از ایران باقی مانده است، همین نوروز و چهارشنبه سوری است؛پس زنده باد نوروز!

چند روز پیش خبر آمد که چرا کردهای ایرانی مراسم پیشواز نوروز را در کردستان پرشکوه برگزار کرده اند و عده ای هم دستگیر شدند! از آنطرف یکی از اوباش عمامه دار همانند مرتضی مطهری تازی اظهار فضل کرده بود

بیشتر بخوانید

استاندارد دوگانه حزب بی شرف دموکرات؛ حالا وقت صحبت از توطئه بر علیه شاه و ایران است!

من از هیچکس به اندازه «جیمی کارتر» بدم نمی آید. مردی پست فطرت و بی پرنسیپ که با علم به اینکه میدانست خمینی و تروریست های اطرافش چه جانورانی هستند، نه تنها به شاه فشار آورد که فضا را برای

بیشتر بخوانید