برگ هایی از کتاب پاسخ به تاریخ -۶

نوجوانان پانزده  و شانزده  ساله ای که اخیرا مجسمه های پدرم را در شهرهای ایران برافکندند، مسلما  نمیدانستند وی چه مشقاتی  تحمل کرد تا ایران را نجات دهد، شهرهای جدید بسازد، مدارس نو بنیان نهد، نخستین دانشگاه و بیمارستان های متعدد ایجاد کند. آنها نمیدانستند وی چه کوششها برای احداث بنادر و راه ها، ایجاد نخستین مراکز تولید برق، تأسیس بانک ملی ناشر اسکناس انجام داده است. 

بیشتر بخوانید

برگ هایی از کتاب پاسخ به تاریخ -۵

رضا شاه در شیوه کشورداری شباهتی به پادشاهان خاور زمین نداشت و  همه کارها را با روحیه نظامی‌ انجام می‌داد. از تجمل بیزار بود تا آنجا که در یک اتاق ساده بر تشکی می‌خوابید که روی زمین می‌انداختند. او ساعت پنج صبح کار خود را آغاز می‌کرد  فقط روزی دوبار، آنهم بسادگی، غذا می‌خورد و تمام روز را به فعالیت مشغول بود.

بیشتر بخوانید

دینی که از گور و اجساد مخالفان خود نیز هراس دارد – مسعود نقره کار

اسلام, بویژه تشیع, “ دین عدم تحمل“ اجساد و گور دگراندیشان و مخالفان خود نیز هست. تاریخ نمونه های بسیاری از این نوع عدم تحمل اسلامی و “ بی حرمتی “ و ددمنشی نسبت به جنازه و گور مردگان در

بیشتر بخوانید

نوادگان و نبیرگان بنیانگذار «ایران نوین» در خیابان‌هاى ایران از وى اعاده حیثیت مى‌کنند

این اعاده حیثیت معطوف به «ایران نوین» است که رضاشاه بنیادگذار آن بود. از کدام تراوش ذهن، از کدام سخن و زبان، و از کدام منظور و مقصود «ایران نوین» به گونه‌اى تحلیل مى‌شود که «دیکتاتورى رضاخانى» بر آن مى‌چربد

بیشتر بخوانید

چرا نام رضاشاه هنوز هم به اندام برخی لرزه می افکند؟

عمده دشمنی‌ها با خاندان پهلوی از سوی دو تیپ افراد است: طرفداران حکومت اسلامی، که لباسهای چریکی‌شان را برای روز مبادای ظهور پهلویسم حفظ کرده‌اند، و عده‌ای با تفکر مسکوگرایانه که هنوز از اندیشه‌های صادراتی شوروی، به مثابه اندیشه‌های خود،

بیشتر بخوانید