راه نجات ایران از نگاه کسروی (٥)

ما یک چیز را در ایرانیان می بینیم که همان علت است و آن این است که بسیار نادانند. اینان از یکسو از بدبختی خود ناله می کنند و از یکسو میخواهند به هیچ چیزی که هست دست زده نشود. اینجاست که باید افسوس خورد به حال این مردم و این کشور.

بیشتر بخوانید

راه نجات ایران از نگاه کسروی (٤)

در ادامه ریشه یابی بدبختی مردم ایران به پیدایش انحرافات فکری دیگر ایرانیان می پردازیم. در قسمت قبل زنده یاد احمد کسروی به تشریح این موضوع پرداخت که بعد از حمله اعراب به ایران چگونه ایرانیان قاطی دعوا و نزاع سه طایفه عرب یعنی بنی امیه، بنی عباس و بنی هاشم شدند و نهایتا بذر شیعه گری در ایران شکل گرفت و خلافت و امامت شکل سیاسی گرفت و داستان امام ناپیدا و دروغین نیز در همین راستا جعل گردید.

بیشتر بخوانید

راه نجات ایران از نگاه کسروی (2)

در ادامه پرسش قبلی اکنون سوال این است که مگر ایرانیان میهن پرست نیستند؟ چرا ایرانیان علاقه مند به سرنوشت کشور خویش نیستند؟ احمد کسروی: آری در ایران نام “میهن پرستی” رواج یافته و از سوی دیگر یکدسته از مردان

بیشتر بخوانید

راه نجات ایران از نگاه کسروی (1)

خواننده ای پرسیده است: در زمان رضا شاه ترقی مختصری دیده شد و امیدی در دلها پدید امد اما دیدیم همین که او رفت، ترقیات نیز رفت و باز به حال 20 سال پیش بازگشتیم. علت این درد چیست؟ چاره اش چیست؟

بیشتر بخوانید