لجنزاری به نام رادیو زمانه

از زمان تاسیس رادیو زمانه بخاطر استفاده از افراد کج اندیش و بی مایه و عقده ای، هرگز از این موسسه تبلیغاتی و نفرت پراکنی احساس خوبی نداشتم و این احساس کم کم در واقعیت ثابت شد که رادیو زمانه

بیشتر بخوانید