آقای امیر لطفا فاشیسم را « بَزک» نکنید!

در جو به وجود آمده بعد از قتل های اخیر شهروندان فرانسوی باید هر چه بیشتر شکاف بین اسلام و تمدن مدرن رو گسترش بدیم تا برخورد غیر قابل اجتناب تمدن غنی غرب (به نمایندگی اروپا) با این ننگ قرن ۲۱ هر چه شدیدتر صورت بگیره.

بیشتر بخوانید