خو گرفتن زندانی با زندانبان

جمهوری اسلامی رمز بقایش در این است که مردم را طوری گرفتار میکند که برای زنده ماندن دست و پنجه نرم کنند و فرصت اعتراض پیدا نکنند. ‏این روزها اکثر مردم دارند تقلا می کنند بچه هایشان که مدرسه میروند

بیشتر بخوانید