دکتر محمد بقایی یزدی

دکتر محمد بقایی یزدی متولد 1307 پزشک مخصوص ساواک بود . او از طرف شاه به عنوان رابط بین شاه و ایت الله شریعتمداری برگزیده شد و همین باعث شد روابطش با ایت الله شریعتمداری تا مدتی پس از انقلاب

بیشتر بخوانید