دمکراسی ….یک سیمرغ سر قله قاف نیست، حسین قاضیان- به عبارت دیگر

دمکراسی ….یک سیمرغی سر قله قافی نیستش که ما در را باز کنیم و ببینیم که اِه سیمرغ دمکراسی اونجا نشسته و منتظر ماست…

بیشتر بخوانید