شرم آورترین سخنگوی وزارتخارجه امریکا

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا مرگ یک آخوند را تسلیت گفت!

واقعا شرم آور است. یعنی این همه آدم حسابی در جهان هر روز فوت می کنند، هیچیک اندازه یک آخوند شپشو برای این عنصر کثیف نایاکی ارزش ندارد.

واقعا تاریخ امریکا چنین فرومایگی و افول را به یاد ندارد.

بیشتر بخوانید

دمکراتهای عوضی نمیخواهند مردم ما از منجلاب خرافات نجات یابند

چه رمز و رازی هست که دمکراتهای فاسد امریکا اینقدر علاقه دارند ما توی منجلاب خرافات اسلامی بمانیم؟ اسلیپی جو چه انگیزه ای دارد که برای عزاداری محرم پیام بدهد؟

بیشتر بخوانید

به کجا چنین شتابان؟

تنها دستاورد هشت ساله اوباما در صحنه خارجی برجام بود. دمکراتها میخواهند اعتبار از دست رفته شان را ترمیم کنند به هر قیمتی.

این گروه پشت سر اسلیپی جو، از افراطی ترین و ضدامریکایی ترین بخش حزب دمکرات هستند واز نظر ایدئولوژی ضد امپریالیسم هستند. شما ایلهان عمر و رابرت مالی ضد اسرائیلی را ببینید تا به نقاط مشترک اینها با جمهوری اسلامی پی ببرید. یعنی بین خود و حکومت آخوندها پیوند ایدئولوژی دارند و با آنها احساس نزدیکی می کنند.

 در دوره اوباما لابی رژیم تا اتاق های کاخ سفید هم نفوذ کرده بودند و تروریستی مثل حسین موسویان بارها به آنجا رفته و به آنها مشورت میدادند اما در دوره اسلیپی جو، لابی رژیم از ملاقات در اتاق های کاخ سفید هم جلوتر رفته و وارد تشکیلات دولتی دمکراتها شده اند مثل همین راب مالی و آرین طباطبائی و ند پرایس.
 دمکراتها در خاورمیانه دنبال صلح نیستند بلکه دنبال تعادل در قدرت هستند. آنها حکومت آخوندها را لازم دارند برای مقابله با اعراب.

 جمهوری اسلامی در تقلب انتخابات اخیر امریکا خدمت بزرگی به دمکراتها کرد. در حال حاضر این ادعا را نمیتوانم ثابت کنم اما بر اساس تحلیل اتفاقات سیاسی می گویم. آخوندها با دمکراتها متحد هستند همانگونه که با القاعده و طالبان متحدند. همانگونه که اتحاد شیعه با القاعده و حماس اهل تسنن غریب و دور از ذهن بنظر میرسد اما واقعیت دارد، اتحاد آخوندها با آن بخش افراطی حزب دمکرات امریکا نیز به دور از واقعیت نیست.

بیشتر بخوانید

چراغ سبز اسلیپی جو به خامنه ای جنایتکار

اسلیپی جو درباره نقض حقوق بشر در چین و نسل کشی ایغورها و زورگویی دولت کمونیستی چین به مردم هنگ کنگ اظهار داشت: این چیزها نرمال است چون متکی بر فرهنگ متفاوت است. من هرگز به رهبران این کشورها اعتراض

بیشتر بخوانید

سند جدید حزب دموکرات برای دولت آینده

امروز پیش‌نویس سند حزب دموکرات برای دولت آینده رو منتشر کرده که در صورت برنده شدن جو بایدن در انتخابات نوامبر، شامل بازگشت به توافق هسته‌ای، و کنار گذاشتن کامل سیاست تغییر رژیم در خصوص کشورهای دیگر به‌ویژه ایران می‌باشد.

بیشتر بخوانید