آهای آقای وکیل! من وکالت نمی دهم

شخصی سراسیمه وارد دفتر وکالت یک وکیل شد و فریاد زد: آقای وکیل! من وکالت نمیدهم! جناب وکیل که از تعجب چشمهایش گرد شده بود پرسید: معمولا هرکس که می خواهد به من وکالت بدهد می آید اینجا. لزومی ندارد

بیشتر بخوانید