Bald and Bankrupt در آلبانی

برای دوستانی که Bald and Bankrupt رو نمیشناسند عارضم که ایشون یک بلاگر جهانگرد انگلیسی هستند که با بودجه کم به کشورهای مختلف سفر میکنند. کلیپ زیر که چند روز پیش منتشر شده در مورد کشور فقیر آلبانی است. شخصا

بیشتر بخوانید

دشمن چینی

باید بزنیم چینی هایی که در ایران هستند رو شل و پل کنیممغازه دار نباید بهشون جنس بفروشه, اگر هم فروخت دولا پهنا حساب کنهتاکسی نباید سوارشون کنه, اگر هم کرد آدرس اشتباه برهمکانیک باید خرابی ماشینشون رو برای آینده

بیشتر بخوانید