بازخوانی ماجرای دزدی پالتو توسط سفیر رژیم ولایی در سازمان ملل

توی اینترنت دنبال مطلبی می گشتم چشمم به این صفحه از روزنامه لوس آنجلس تایمز افتاد. (لینک) در سالهای آغازین استقرار جمهوری اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل شخصی بود به نام سعید رجایی خراسانی. در سال ۱۳۶۵ گفته

بیشتر بخوانید