با توجه به خطاب قراردادن سرکوبگران جمهوری اسلامی توسط شاهزاده رضاپهلوی؛ چگونه می توان آنها را متحمل هزینه کرد

یکی از فرازهای مهم سخنان شاهزاده رضاپهلوی در کنفرانس خبری خود در روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ خطاب به سرکوبگران رژیم جمهوری تروریستی اسلامی؛ از این قرار بود «روی اسب بازنده شرط نبندید. فکر نکنید که با مامور بودم و معذور

بیشتر بخوانید

لزوم تشکیل یک مرجع رسیدگی دائمی به جنایات جمهوری اسلامی توسط فعالان سیاسی

امروز در خبرها خواندم که یک پیرزن حدود هشتاد ساله بهایی خانه و کاشانه اش ویران شده و بعد از آواره شدن تهدیدش کرده اند که به کشور خود اسراییل برود. این ها نمونه ای از ظلم هایی است که

بیشتر بخوانید