دست اندرکاران گرافیتی‌های «تریبون خیابان»: وقتی رسانه مستقل ندارید، خیابان رسانه شماست

کمپین «خیابان: تریبون زندانی سیاسی» حدود سه سال پیش از سوی یک گروه سوسیالیستی مخفی (کمیته عمل سازمان‌ده کارگری) بنیان گذاشته شد و در این مدت با نسل جدیدی از مبارزان رادیکال ضد‌استبدادی و ضدسرمایه‌داری که مایلند در شکل گرافیتی

بیشتر بخوانید