نظر خمینی درباره رفاه و اقتصاد

این منطق، یک منطق باطلی است که بگویند ما انقلاب کردیم که مثلا کشاورزی مان ترقی کند. آدم انقلاب نمی کند که کشاورزی ترقی کند. انقلاب نمی کند که اقتصاد بالا برود. اینها که دم از اقتصاد می زنند خیال

بیشتر بخوانید