مجتهدی که توی بیزینس تاکسیدرمی (خشک کردن حیوانات) بود

در کتاب داستانهایی از مردان خدا چنین آمده است: مرحوم آخوند ملاحسین یزدی هم مردی وارسته و صاحب دم و نفس و رفیق شفیق حاج شیخ حسنعلی نخودکی بود هر وقت ایشان از یزد می آمد یا در منزل ما

بیشتر بخوانید