چرا در قدیم جنازه ایرانیان را برای دفن به کربلا می بردند؟

حتما در کتابها خوانده اید که در زمانهای قدیم بسیاری از مسلمانان وصیت میکردند که جنازه آنان را به کربلا برده و در آنجا دفن کنند. اگر دنبال راز و انگیزه آن میگردید روایت زیر را بخوانید:

در جلد اول بحرالمصائب می نویسد که از حضرت صادق(ع) پرسیدند آیا شتر به بهشت می رود؟

فرمود بلی شتر صالح و شتری که در کربلا بمیرد.

پرسیدند حمار بهشت می رود؟

فرمود بلی حمار قدیر پیامبر و حماری که در کربلا بمیرد.

پرسیدند سگ به بهشت می رود؟

فرمود بلی، سگ اصحاب کهف و سگی که در کربلا بمیرد.

پرسیدند بزغاله به بهشت میرود؟

فرمود بلی، بزغاله حضرت موسی و بزغاله ای که در کربلا بمیرد.

بیشتر بخوانید