بیچاره شاه چی کشید از دست این بی وطن ها

رضا براهنی در این مصاحبه با کمال وقاحت می گوید از جمهوری اسلامی دلخور نیستم. یعنی این همه ویرانی مملکت و کشته شدن هزاران نفر و آوارگی میلیونها ایرانی در نزد این موجود پلشت بی همه چیز هیچ است!

او بیشرمانه از مقاله ای که در نیویورک تایمز در زمان شاه علیه ساواک نوشته بود با افتخار یاد می کند و می گوید همین چند مقاله او در سقوط شاه خیلی تاثیر داشت. او در مقاله هایش از بستن زندانی به پنکه شقفی و تجاوز توسط خرس نوشته بود. مقاله دیگر او که سر و صدای زیادی بپا کرد رابطه جنسی شاه با یکی از ستاره های سینمایی امریکایی بود. براهنی به نوشتن آن دروغ ها و مزخرفات افتخار می کند و اصلا اظهار پشیمانی هم نمی کند.

بیشتر بخوانید