بدنامی ماندگار برای رضا براهنی

خیانت دیگری که این افراد کردند دروغ پردازی های عجیب و غریب درباره حکومت پهلوی بود چه در قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. شما روزنامه های سال ۵۸ را که مرور کنید می بینید روزی نبود که مقاله ای علیه جنایات رژیم طاغوتی شاه ننوشته باشند. آنها از شاه شخصیتی را ساخته بودند که نوکر حلقه به گوش امپریالیسم بوده، نفت را مجانی به آنها میداده، و مثل ضحاک  از کشتن و شکنجه مردم لذت می برده. این دروغ ها را اینها در قالب شعر، مقاله، مصاحبه و خاطرات مثل سم در جامعه تزریق میکردند و هرگز هم تا آخر عمر بابت این دروغها پوزش نخواستند و مردند و بدنامی را برای خود ابدی کردند

بیشتر بخوانید

مجتهدی که خودش شکل خرس بود اما از خرس ترسید

یک روز مرحوم آخوند میآید وسط مدرسه صدر کنار حوض وضو بگیرد ، می بیند یک خرسی دارد طرفش می آید ، دوان دوان خودش را به حجره اش می رساند و در حجره رامی بندد و غش می کند .

بیشتر بخوانید