نظر زن قدرتمند و باهوشی به نام اشرف پهلوی درباره دلایل وقوع انقلاب سیاه ۵۷

بدون شک در میان خانواده پهلوی هیچکس به اندازه اشرف پهلوی توسط نرینه گوریل های ۵۷ تی مورد ترور شخصیتی قرار نگرفته است. سبک زندگی خصوصی اشرف پهلوی در جامعه سنتی و پدرسالار و امام زمانی ایران در دوره پهلوی

بیشتر بخوانید